top of page
TYÖPAJAT
Workshop

KEVÄT 2024 

// 2.2.–14.5.     KLOVNIKUORO + KUOROLEIRI (45h) 

// 10.–11.2.      NEUTRAALINAMIO (12h)   (täynnä)

// 17.–21.2.      KLOVNERIAN ALKEET (30h)

// 29.3.–1.4.     EKSPRESSIIVINEN NAAMIO (24h)

// 13.–14.4.      LARVAIRE-NAAMIO (12h)

KESÄ 2024 
 

// 3.–14.6.       HOLY CLOWN! (60h)

// 22.7.–2.8.    BOUFFOONIN SILMIN (60h)

 

KOULUTUS


Teatteri Metamorfoosi järjestää fyysisen teatterin työpajoja toimitiloissaan Helsingissä, sekä suunnittelee ja toteuttaa mittatilauksena kursseja ja koulutusprojekteja esittävän taiteen ja soveltavan teatterin monimuotoisissa toimintaympäristöissä kotimaassa ja ulkomailla. 

 

Opettajat ovat pedagogisesti päteviä yhdistyksen jäseniä tai kutsuvierasopettajia. 

 

Naamiot, miimi ja ylipäätään kehollinen ja tilallinen lähestymistapa esittävään taiteeseen antavat ominaisleimansa opetustarjonnalle.

 

Koulutus on suunnattu esittävän taiteen laajalle kentälle, missä teatteri, nukketeatteri, musiikkiteatteri, ooppera, sirkus tai tanssi eivät sulje toisiaan pois. Kohderyhmänä ovat ammattilaiset, ammattiin opiskelevat tai jo pitkään harrastaneet esittävän taiteen tekijät. Kurssitarjonta palvelee laaja-alaisesti esiintyjiä, ohjaajia sekä opettajia. 

 

Koulutustarjonta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

 

1. MetaWORKSHOPS

Teatteri Metamorfoosi järjestää vuosittain useita MetaWORKSHOP-työpajoja, joiden laajuus vaihtelee 12h:n viikonloppukursseista laajempiin, loma-ajoille sijoittuviiin 24-60h:n mittaisiin kursseihin. Toisinaan järjestetään myös pidemmälle aikavälille jakaantunutta opetusta viikkotreenien muodossa, jossa kontaktiopetuksen lisäksi osallistujat syventävät oppimistaan pienryhmissä tapahtuvan itsenäisen harjoittelun muodossa. 

 

2. MetaLAB

Kahden-neljän kuukauden ajan kestävä liikelaboratorio kokoontuu tutkittavan aiheen ääreen säännöllisten, kolmen tunnin viikkotreenien puitteissa. 

 

3. TILAUSKOULUTUKSET

Mittatilaustyönä suunnitellut ja toteutetut työpajat ryhmään kuin ryhmään. Laadukasta fyysisen teatterin opetusta josta on hyötyä ja iloa kaikenlaisille esiintyjille. Neutraalinaamiot, Larvaire-naamiot, ekspressiiviset naamiot, commedia dell’arte, teatteriklovneria, naamionvalmistus… ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä.

 

YHTEYDENOTOT: Koulutussuunnittelija: Soile Mäkelä, soile(at)metamorfoosi.com

Article and research

TUTKIELMIA JA TEKSTEJÄ 

Tälle sivulle Teatteri Metamorfoosi kerää kirjallista materiaalia fyysisestä teatterista. 

Suosittele ja ilmianna kiinnostavat väitöstutkimukset, gradut, opinnäytetyöt ja artikkelit
ja ota yhteyttä soile(at)metamorfoosi.com

 

N a u t i n n o l l i s i a    l u k u h e t k i ä  !

STUPIDUS FLOPPAA
-plörinäksi meno klovnin ponnahduslautana
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 
Teatteriopettajan maisteriohjelma, opinnäytetyö
Helena Leminen 2022
SISÄISEN IDIOOTIN VIISAUS
Tutkielma klovnista ja klovnin tilasta
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 
Teatteriopettajan maisteriohjelma, Seminaarityö,
Helena Leminen 2020
PYHÄT KLOVNIT!
-Klovnien kokemuksia pyhyydestä
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 
Teatteriopettajan maisteriohjelma, Seminaarityö,
Suvi Leppänen 2015
 
KOHTELE PUKUA KUTEN KETÄ TAHANSA ELÄVÄÄ OLENTOA
Sally E.Deanin somaattisten pukujen hyödyt esiintymisessä ja roolihahmojen luomisessa
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Käsityöopettajan koulutus,
Pro gradu-tutkielma
Enna-Matilda Kukkola 2016
LECOQ-PEDAGOGIIKKA: HISTORIA JA KÄYTÄNTÖ:

ammatti-identiteettiä etsimässä 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Esittävän taiteen koulutusohjelma, Opinnäytetyö

Tiia-Mari Mäkinen 2015


THEATRE ENTERS!
The Play within the Play as a Means of Disruption
University of the Arts Helsinki, Theatre Academy, Performing Arts Research Centre
Doctoral Dissertation  

Davide Giovanzana  2015
HIKEÄ JA HARMONIAA:
Liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetus Suomen Teatterikoulun ja Teatterikorkeakoulun näyttelijänkoulutuksessa vuosina 1943-2005
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, väitöstutkimus, Seppo Kumpulainen 2011
LABANIN LIIKEANALYYSI NÄYTTELIJÄNTYÖN OPETUKSESSA
Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, teemaseminaari
Tanja Eloranta 2011
"ITALIALAISELLA TEATTERITYYLILLÄ JOTAIN TOSI SUPISUOMALSITA"
-Commedia dell'arten ja kalevalaisen perinnön kohtaaminen esityksessä Kalevala dell'Arte

Tampereen yliopisto, teatterin ja draaman tukimus
Pro gradu -tutkielma,
Satu Virtala 2010
MASQUE, LE MAITRE -naamiot teatteripedagogiikassa
Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, Teemaseminaarityö
Soile Mäkelä 2008

 
LOST PERSONS AREA, naamioteatterintekijän muodonmuutoksia
Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, kirjallinen opinnäyte
Soile Mäkelä 2008

 
THE TRANSCENDENTAL STAGE
Essee, Davide Giovanzana 2007
 
UNVEILING ILLUSION
Theatre Academy of finland, Swedish Department of Acting, Master Thesis
Davide Giovanzana 2006

 
bottom of page