TYÖPAJAT
 

KEVÄT 2022

//  15.–18.4.2022.   MetaWORKSHOP: Miimi- intensiivi (24h)

//  14.–15.5.2022    MetaWORKSHOP: Äänijahti (klovneria) (12h)

 

KESÄ & SYKSY 2022

 

//  6.6.–23.10.2022    MetaPLATFORM: Klovneria (120h)

KOULUTUS


Teatteri Metamorfoosi järjestää fyysisen teatterin työpajoja toimitiloissaan Helsingissä, sekä suunnittelee ja toteuttaa mittatilauksena kursseja ja koulutusprojekteja esittävän taiteen ja soveltavan teatterin monimuotoisissa toimintaympäristöissä kotimaassa ja ulkomailla. 

 

Opettajat ovat pedagogisesti päteviä yhdistyksen jäseniä tai kutsuvierasopettajia. 

 

Naamiot, miimi ja ylipäätään kehollinen ja tilallinen lähestymistapa esittävään taiteeseen antavat ominaisleimansa opetustarjonnalle.

 

Koulutus on suunnattu esittävän taiteen laajalle kentälle, missä teatteri, nukketeatteri, musiikkiteatteri, ooppera, sirkus tai tanssi eivät sulje toisiaan pois. Kohderyhmänä ovat ammattilaiset, ammattiin opiskelevat tai jo pitkään harrastaneet esittävän taiteen tekijät. Kurssitarjonta palvelee laaja-alaisesti esiintyjiä, ohjaajia sekä opettajia. 

 

Koulutustarjonta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

 

1. MetaWORKSHOPS

Teatteri Metamorfoosi järjestää vuosittain 4-8 MetaWORKSHOP-työpajaa, joiden laajuus vaihtelee viikonloppukursseista laajempiin, loma-ajoille sijoittuviiin viikon mittaisiin kursseihin. Toisinaan järjestetään myös pidemmälle aikavälille jakaantunutta opetusta viikkotreenien muodossa, jossa kontaktiopetuksen lisäksi osallistujat syventävät oppimistaan pienryhmissä tapahtuvan itsenäisen harjoittelun muodossa. 

 

2. MetaLAB

Kolmen-neljän kuukauden ajan kestävä liikelaboratorio kokoontuu tutkittavan aiheen ääreen säännöllisten, kolmen tunnin viikkotreenien puitteissa. Tapaamiset yleensä tiistai-iltaisin.

 

3. MetaPLATFORM

Kerran vuodessa järjestettävä syventävä opintokokonaisuus, jonka aikana tehdään koulutusprojekti ja päästään testaamaan opittuja asioita yleisön edessä. Laajuus n.135h. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

 

3. TILAUSKOULUTUKSET

Mittatilaustyönä suunnitellut ja toteutetut työpajat ryhmään kuin ryhmään. Laadukasta fyysisen teatterin opetusta josta on hyötyä ja iloa kaikenlaisille esiintyjille. Neutraalinaamiot, Larvaire-naamiot, ekspressiiviset naamiot, commedia dell’arte, teatteriklovneria, naamionvalmistus… ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä.

 

Koulutussuunnittelija: Soile Mäkelä, soile(at)metamorfoosi.com

 

TUTKIELMIA JA TEKSTEJÄ 

Tälle sivulle Teatteri Metamorfoosi kerää kirjallista materiaalia fyysisestä teatterista. 

Suosittele ja ilmianna kiinnostavat väitöstutkimukset, gradut, opinnäytetyöt ja artikkelit
ja ota yhteyttä soile(at)metamorfoosi.com

 

N a u t i n n o l l i s i a    l u k u h e t k i ä  !

SISÄISEN IDIOOTIN VIISAUS
Tutkielma klovnista ja klovnin tilasta
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 
Teatteriopettajan maisteriohjelma, Seminaarityö,
Helena Leminen 2020
"ITALIALAISELLA TEATTERITYYLILLÄ JOTAIN TOSI SUPISUOMALSITA"
-Commedia dell'arten ja kalevalaisen perinnön kohtaaminen esityksessä Kalevala dell'Arte
Tampereen yliopisto, Teatterin ja draaman tukimus, Pro gradu -tutkielma,
Satu Virtala 2010
PYHÄT KLOVNIT!
-Klovnien kokemuksia pyhyydestä
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 
Teatteriopettajan maisteriohjelma, Seminaarityö,
Suvi Leppänen 2015
 
KOHTELE PUKUA KUTEN KETÄ TAHANSA ELÄVÄÄ OLENTOA
Sally E.Deanin somaattisten pukujen hyödyt esiintymisessä ja roolihahmojen luomisessa
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Käsityöopettajan koulutus,
Pro gradu-tutkielma, Enna-Matilda Kukkola 2016
MASQUE, LE MAITRE -naamiot teatteripedagogiikassa
Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, Teemaseminaarityö,Soile Mäkelä 2008
Naamioita on käytetty eurooppalaisessa teatteriopetuksessa ja draamakasvatuksessa opetusvälineenä miltei sata vuotta ja suomeenkin naamiot rantautuivat jo yli neljäkymmentä vuotta sitten. Seminaarityö käsittelee naamion käytölle asetettavia pedagogisia tavoitteita ja kysyy mitä naamioilla oikeastaan opetetaan?
LOST PERSONS AREA, naamioteatterintekijän muodonmuutoksia
Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, kirjallinen opinnäyte
Soile Mäkelä 2008
Opinnäytteen kirjallinen osio käsittelee Teatteri Metamorfoosin ensimmäisen esityksen kolmivaiheista työprosessia ja se on myös kertomus uuden teatteriryhmän synnytyskivuista ja toimintakulttuurin hahmottelemisesta.
LECOQ-PEDAGOGIIKKA: HISTORIA JA KÄYTÄNTÖ:

ammatti-identiteettiä etsimässä 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Esittävän taiteen koulutusohjelma, Opinnäytetyö, Tiia-Mari Mäkinen 2015

HIKEÄ JA HARMONIAA:
Liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetus Suomen Teatterikoulun ja Teatterikorkeakoulun näyttelijänkoulutuksessa vuosina 1943-2005
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, väitöstutkimus, Seppo Kumpulainen 2011
THE TRANSCENDENTAL STAGE
Essee, Davide Giovanzana 2007
"Rituals and religious ceremonies are meant to connect with the sacred space, but what happens when they are theatricalized? Can we still consider them as a transcendental experiences? Shall we consider them as fake experiences--not the "truthful" truth of the sacred but a lie of the truth?

Moreover, what happens to the space inside the ritual, which is a special space, separated from the profane and in contact with the sacred? Is it still a transcendental space? Can theater offer a transcendental connection similar to that of ritual, or is theater simply unable to do so..."
LABANIN LIIKEANALYYSI NÄYTTELIJÄNTYÖN OPETUKSESSA
Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, teemaseminaari, Tanja Eloranta 2011
UNVEILING ILLUSION
Theatre Academy of finland, Swedish Department of Acting, Master Thesis
Davide Giovanzana 2006
This essay is organized around two themes: the actor relating him/herself to illusion and the emerging of illusion. Even though the two concepts are intertwined, chapters 1 to 4 examine the first theme and chapter 5 the second theme. Two questions are at the heart of the essay: can the actor master the illusion, and where does the illusion happen? On the stage? Or in the head of the spectators? We will see that the issue gravitates around the body, because illusion is a phenomenon that, by its own nature, is evanescent and immaterial, whereas the actor has a physical body. The key question is then what to do with the body.